Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelowych
NE/74/2014, data: 24.07.2014 r

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelowych dla uczestników seminariów organizowanych przez CIOP-PIB w ramach projektu nr POKL.01.03.06-00-070/12 pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”.

 

Nr postępowania: NE/74/2014,

data: 24.07.2014 r.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Harmonogram rezerwacji noclegów
Załącznik 2 - formularz ofertowy
Załącznik 3 - wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr postępowania: NE/74/2014 z dnia 24.07.2014 r.

data: 7.08.2014 r.

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego  na świadczenie usług hotelowych

 

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług hotelowych dla uczestników seminariów organizowanych przez CIOP-PIB w ramach projektu nr POKL.01.03.06-00-070/12 pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6.

 

Do dnia 31.07.2014 r. r. do godz. 15.30 wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Telefon

E-mail

Liczba przyznanych punktów w kryterium oceny ofert

1.

Hotele De Silva Sp. z o.o. Hotel Wilanów Warszawa

ul. Kubickiego 3,

02-954 Warszawa

22 550 61 00

wilanów@desilva.pl

 

100

2.

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA (Hotel GROMADA Lotnisko)

Pl. Powstańców Warszawy 2,

00-030 Warszawa

22 827 68 58 w. 265

siec@gromada.pl

97,02

3.

HOTEL REYTAN WARSZAWA

ul. Reytana 6,

02-516 Warszawa

22 201-64-00

hotel@reytan.pl

58,89

4.

Hotele De Silva Sp. Z o.o. Apartamenty Zgoda Warszawa 

ul. Zgoda 6,

00-018 Warszawa

22 553 61 00

zgoda@desilva.pl

58,62

5.

Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o.o. (MDM lub METROPOL)

Pl. Konstytucji 1,

00-647 Warszawa 

22 339 16 11

sekret@syrena.com.pl

56,62

6.

HOTEL CAMPANILE WARSZAWA

ul. Towarowa 2,

00-511 Warszawa

22 582 72 00

warszawa@campanile.com

51,85

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: Hotele De Silva Sp. z o.o. Hotel Wilanów Warszawa. Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. Dziękujemy za złożenie ofert.