Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Stworzenie Interaktywnego Kompendium Szkoleniowego w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej w życiu zawodowym i pozazawodowym
NO/ZO-46/2020; Termin składania ofert 15.12.2020 r. godz. 11:00

Zapytanie ofertowe pt.:

 

Stworzenie Interaktywnego Kompendium Szkoleniowego w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej w życiu zawodowym i pozazawodowym

Znak postępowania: NO/ZO-46/2020

 

Termin składania ofert 15.12.2020 r. godz. 11:00

 
 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej
   
 Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania