Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Świadczenie usługi dostępu do Internetu"
TA_SZAC24. Termin składania ofert do dnia 26.11.2020 r. godz. 11:00

W ramach rozeznania cenowego rynku i oszacowania wartości zamówienia Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy - Państwowy Instytut Badawczy zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny.

 

Prosimy o przekazanie wyceny na załączonym formularzu do dnia 26.11.2020r. godz. 11:00 na adres: zajab@ciop.pl

 

Szacowanie wartości zamówienia pt. "Świadczenie usługi dostępu do Internetu"
 

Znak postępowania: TA_SZAC24

 

Termin składania ofert do dnia 26.11.2020 r. godz. 11:00

 
 

Zapytanie ofertowe
Załączniki do ZO w wersji edytowalnej