Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Dwukrotne przeprowadzenie przez Wykonawcę badań kwestionariuszowych na tej samej grupie 1000 pracowników zatrudnionych na podstawie różnych rodzajów umowy o pracę"
NE/ZO-22/2020; Termin składania ofert 18.08.2020 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe pt. „Przeprowadzenie badań kwestionariuszowych wśród pracodawców/pracowników pełnosprawnych/współpracowników osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ich opiekunami”

Znak postępowania: NE/ZO-22/2020

Termin składania ofert do dnia: 18.08.2020 r. do godz 10:00

 

 

Zapytanie ofertowe NE/ZO-22/2020
Załączniki do ZO - wersja edytowalna
  Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania