Zapytania ofertowe

Wykaz
Opis

Zapytanie ofertowe pt. "Przeprowadzenie przez Wykonawcę badań na grupie 1500 pracowników, w tym 750 pracowników wykonujących pracę zmianową i 750 pracowników pracujących w trybie dziennym"
NE/ZO-13/2020; Termin składania ofert 04.06.2020 r. godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe pt. "Przeprowadzenie przez Wykonawcę badań na grupie 1500 pracowników, w tym 750 pracowników wykonujących pracę zmianową i 750 pracowników pracujących w trybie dziennym". 
Znak postępowania: NE/ZO-13/2020
Termin składania ofert  do dnia: 4.06.2020 r. godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do CIOP-PIB). 

 

Zapytanie Ofertowe NE/ZO-13/2020
Załączniki do ZO - wersja edytowalna
  Wyjaśnienia treści ZO
   
Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania
Informacja o unieważnieniu postępowania