LOGIN

LOG INRegistrationPassword reset

XVIII International Conference on Noise Control

Sponsorzy:Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. W latach 2009 - 2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

Misją GAZ-SYSTEM S.A. jest zapewnienie bezpiecznego transportu gazu ziemnego w Polsce i tworzenie zintegrowanego systemu przesyłowego w Europie. Nieodłącznym elementem realizacji tego celu jest zdrowie i życie pracowników, dlatego GAZ-SYSTEM S.A. podejmuje  szereg działań służących poprawie bezpieczeństwa pracowników, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w tym działania na rzecz ograniczania hałasu występującego w środowisku pracy.Dystrybucja energii elektrycznej polega na transporcie energii elektrycznej za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych. Działalność ta jest realizowana przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Decyzją z dnia 31 sierpnia 2010 roku znak DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Spółkę PGE Dystrybucja S.A. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja S.A. rozpoczęła swoją działalność operatorską z dniem 1 września 2010 roku. Spółka jako OSD powstała w wyniku konsolidacji ośmiu spółek pełniących funkcję lokalnych operatorów systemów dystrybucyjnych, obecnie Oddziałów terenowych Spółki PGE Dystrybucja S.A.

Up