LOGOWANIE

ZALOGUJRejestracjaPrzypomnij hasło

XVII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu

Organizatorzy


logo PAN

Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk powstał na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 30 czerwca 1964 roku, działa przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN. Komitet skupia przedstawicieli wszystkich gałęzi akustyki reprezentujących ośrodki naukowe i środowiska zajmujące się wdrażaniem do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań z zakresu akustyki.
Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi akustyki oraz wykorzystanie jej osiągnięć.


Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Instytut powstał w 1950 r.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.


Organizator przemysłowy

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. W latach 2009 - 2015 GAZ-SYSTEM S.A. zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.
Misją GAZ-SYSTEM S.A. jest zapewnienie bezpiecznego transportu gazu ziemnego w Polsce i tworzenie zintegrowanego systemu przesyłowego w Europie. Nieodłącznym elementem realizacji tego celu jest zdrowie i życie pracowników, dlatego GAZ-SYSTEM S.A. podejmuje  szereg działań służących poprawie bezpieczeństwa pracowników, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w tym działania na rzecz ograniczania hałasu występującego w środowisku pracy.

Organizatorzy

logo CIOP-PIB

logo PAN

Do góry