LOGOWANIE

ZALOGUJRejestracjaPrzypomnij hasło

XVII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu

Referaty

Podczas konferencji zaprezentowano w sumie 91 referatów - 14 podczas 3 sesji plenarnych oraz 77 podczas 12 sesji tematycznych. Podstawową tematyką referatów plenarnych i sekcyjnych były wyniki badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących wpływu hałasu na organizm człowieka, właściwości środków ochrony indywidualnej, działania z zakresu edukacji, kierunki prac normalizacyjnych oraz realizacja konkretnych rozwiązań technicznych służących walce z hałasem. Referaty dotyczące tych zagadnień zostały wygłoszone przez wybitnych naukowców zarówno zagranicznych, jak i polskich.

W programie tegorocznej konferencji po raz pierwszy pojawiły się dwie sesje praktyczne: „Zwalczanie hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy – dobre praktyki” oraz „Zwalczanie hałasu i drgań mechanicznych – aparatura pomiarowa i rozwiązania techniczne”). W pierwszej z nich przedstawiciele przedsiębiorstw należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zaprezentowali praktyczne rozwiązania techniczne i organizacyjne, z zakresu ograniczenia hałasu i wibracji w środowisku pracy.

Streszczenia oraz wybrane pełne teksty referatów zostały opublikowane w:

  • materiałach konferencyjnych na płycie CD
  • międzynarodowym kwartalniku Archives of Acoustics (vol. 38, No. 2, 2013),
  • miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” (nr 5/2016)

Organizatorzy

logo CIOP-PIB

logo PAN

Do góry