LOGOWANIE

ZALOGUJRejestracjaPrzypomnij hasło

XVII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu

XVII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2016

XVII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control 2016 odbyła się w dniach 22-25 maja 2016 r. w Zamku w Gniewie. Konferencja była adresowana do osób zajmujących się problematyką zwalczania hałasu i drgań mechanicznych w badaniach i pracach rozwojowych, szkoleniach, zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, ochrony środowiska pracy i środowiska naturalnego.

W konferencji uczestniczyło 159 osób. Byli to specjaliści z Polski oraz z: Indii, Kanady, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Włoch, zajmujący się zagadnieniami ograniczania wpływu hałasu i drgań na człowieka i środowisko.

W konferencji wzięli także udział przedstawiciele czasopism („Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”), Parlamentu (Antoni Szymański – Senator RP, Ewa Lieder – Poseł na Sejm RP) lokalnych środowisk samorządowych (Adam Klimczak - Członek Zarządu Powiatu Tczewskiego i jednocześnie Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Tczewie), instytucji (m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska)  oraz przedstawiciele środowisk pracodawców i pracowników. Ich aktywny udział w konferencji (m.in. wystąpienia w sesjach „Zwalczanie hałasu i drgań mechanicznych w środowisku pracy – dobre praktyki” oraz Zwalczanie hałasu i drgań mechanicznych – aparatura pomiarowa i rozwiązania techniczne”) umożliwił wymianę doświadczeń i dyskusję nad konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi oraz działaniami edukacyjnymi i upowszechniającymi problematykę konferencji wśród społeczeństwa.

Organizatorzy

logo CIOP-PIB

logo PAN

Do góry