Opis Jednostki Instytutu
 MaximizeMinimize

COMPETENCE CERTIFICATION FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH PERSONS

The Central Institute for Labour Protection-National Research Institute is the only scientific body in Poland that is accredited to certify competence of persons, whose actwties significantly influence the shaping of safe working environment and occupational health and safety education level. The Centre for Certification of Persons and Management Systems, established within the structure of the Institute, operates within the framework of the national system of conformity assessment, accreditation and alteration of some laws (Journal of Laws, No. 166 of 7 October 2002, wiith subsequent amendments).

THE SCOPE OF CERTIFICATION

The Centre for Certification of Persons and Management Systems was accredited by the Polish Centre for Accreditation on 18 May 2000. It was thus confirmed that the Centre operates in compliance with the standard PN-EN ISO/IEC 17024:2004 "Confirmity assessment - General requirements for bodies operating certlfication of persons".

 

The Centre Is entitled to grant competence certif icates to:


 • occupational safety and health lecturers
 • occupational safety and health
 • specialists in measurementof working conditions parameters
 • auditors of an occupational safety and health management system
 • consultants in systemic management of occupational safety and health

Moreover, the Centre for Certification of Persons and Management Systems acknowledges competence of educational bodies training the above-mentioned groups of specialists.

 

PROCEDURE OF CERTIFICATION OF PERSONNEL'S COMPETENCE

Submitting an application for Certification with documentation confirming the competence of a candidate in the Centre for Certification of Persons and Management Systems.

Preliminary formal assessment, checking the attached document, registration
of the application and assigning it an identification number

Content-related assessment of the documents

Relevant Certification assessment

Opinion of the Technical Committee for Personnel and Educational Units

A certificate is or is not issued

Surveillance over the certificate

THE RIGHTS OF A CERTIFICATE HOLDER

The certificate holder is entitled to:

 • publicly announce that he/she obtained a competence certificate valid in a specified topical scope for a specified time, -  referring to his/her certificate
 • in publications, on business cards and when negotiating contracts relevant to activities within the scope of the certificate.

Being granted certificates of the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute enables the certificate holders to indicate their competence to all the interested parties, as the competence is confirmed by an independent body in an objective manner, in accordance with the requirements of the European Union.

CONTACT:

Central Instutute for Labour Protection - National Research Institute
Centre for Certification of Persons and Management Systems
Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, Poland

Head of the Centre for Certification of Persons and Management Systems
Witold Gacek, M.D.
phone (+48 22) 623 46 45, fax (+48 22) 623 36 93,
e-mail: ockp@ciop.pl

Employees
 MaximizeMinimize
Projects
 MaximizeMinimize
Development and support of competences of the unit carrying out certification of products and management systems
Project manager - Małgorzata Jędrzejewska M.Sc. (Eng.)
Contractor -
show more
Maintenance and development of voluntary competition certification system of individuals and recognition of educational competencies units influencing working conditions in Poland and supporting occupational safety and health at work through the maintenance and development of the Network of Regional EHS Centers.
Project manager - Witold Gacek M.Sc. Med.
Contractor -
show more
Maintaining and developing the system of voluntary certification of competence of persons influencing the shaping of working conditions in Poland and recognizing the competence of educational bodies in the field of occupational safety and health
Project manager - Witold Gacek D. Med. Sc.
Contractor -
show more
Publication
 MaximizeMinimize
 • Dąbrowski M., Dźwiarek M., Gacek W., Jankowska E., Krzyśków B., Mikulski W., Roman-Liu D., Pośniak M., Tokarski T.: Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas przetwórstwa drewna, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Gacek W.: Nauczanie pierwszej pomocy - podstawowe podtrzymywanie życia, Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2001, 1
 • Gacek W.: Pierwsza pomoc, (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy. T.17, Wyd. 3 poprawione), CIOP, Warszawa, 2001
 • Gacek W.: System certyfikacji personelu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rynek Chemiczny, 2001, 1
 • Kędzia B., Gacek W.: Certyfikacja kompetencji personelu prowadzącego działalność w dziedzinie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy a doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania, (W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości. Zarządzanie przez Jakość - TQM, T. 565), Brak, Szczecin, 2001